Pályázati eredmények

A funkció, helyesen felfogva, a tevékenységben elgondolt létezés.
Goethe

Az értékelés elsődleges szempontjai:

  • Kurátori koncepció. Kárpát-medencei modell, oktatási módszer
  • Hely! A legfontosabb az ember boldogítása, Isten dicsőségére.

Ezért elsődleges érték a hitelesen attraktív építészeti eszközökkel megfogalmazott hely.
Ezt ne veszélyeztesse, ne kezdje ki az önmagában, önértéken, öncélúan kreatív installáció.

Összegzés:
43 pályamű érkezett.
40 pályázó töltötte fel a pályamunkáját.

A zsűri a második körben az alábbi 7 pályamunkából választott:
Napkelettől napnyugatig (3.), Barlangtorony (5.), Szakállszárító (9.), LOMB (30.), Tiklak (35.), FONÁL (36.), Kapufa (38.)

Továbbtervezésre, majd megvalósításra a SZAKÁLLSZÁRÍTÓ jeligéjű pályamunkát választottuk ki.

Eredmény:
I. helyezett: Szakállszárító (9.)
II. helyezett: Barlangtorony (5.)
III. helyezett: Tiklak (35.)

Kérjük minden pályázó vegye elő a humorérzékét.
Mindig ezt javasolta Jánossy György építőművész mesterünk.
Ugyanis szerintünk senki nem vesztett.
Mindnyájan nyertünk.
Kalákában.

Áldott Húsvétot Kívánunk!
Sok locsolkodót, sok tojást…Értékelések:

Sz. Jelige Fájl Értékelés
1 Kincs a mélyben

Jancsó Kende-Ákos (Marosvásárhely)
Tăslăvan Marius Róbert (Seprőd)
Dénes Lehel (Farkaslaka)
Kóré József (Nagyernye)
Hegedűs Noémi (Marosszentgyörgy)
fogadoter-kapurajzokleiras.pdf A pályaműben megfogalmazott „kapusor” érdekes térhelyzetet képez, ugyanakkor sok zavaros szituációt is teremt. A kurátori koncepcióhoz ez a javaslat nem elég adekvát: nehezen hozható közös nevezőre a kapusor és a bánya.
A funkcionálisan is szerény terv nem veszi figyelembe a helyszín adottságait, a felmerülő élethelyzetek igényeit. Kevés az ún. csipeszelés lehetősége. Hiányos a munka kidolgozottsága, ráadásul az alkotók nem is a megfelelő módon adták elő.
Pad:
Szimpatikus az egyszerűsége, a nagyvonalúsága, de ez kevés. Nem számol azzal, hogy a fészkek a terepszint megemelkedése miatt a műkőlapokban nem biztosítják a megfelelő ülésmagasságot.
2 fa-rakás

Tóth Balázs (Kecskemét)
Péter Zsuzsanna (Peremarton)
Szalánczi Donát (Győrújbarát)
Petrovicz Anna (Győr)
Salacz Ádám (Budapest)
Cseh András (Hegyeshalom)
Golda János (Szentendre)
farakas.pdf Nagyon frappáns, karakteres, szépen bemutatott és bátor javaslat. Karakánul, megalkuvásmentesen szól a lényegről, ugyanakkor dicséretes a tisztasága is. Azonban a jó ötlet nem hoz létre olyan helyet, ami a kiállítás hat hónapja során építészeti értelemben szolgálná a jelenlétet. Az építés – a szépen végiggondolt, a hét napjaira lebontva bemutatott kreatív erőfeszítések során – egy képzőművészeti performance hiteles erejével hat, de a mindennapok nyugalmára, a konkrét szituáció kihívásaira csak részlegesen reagál. Az építés aktív, kreatív oldala a meghatározó, és a szolgáló-alázata háttérbe szorul. A terv nem foglalkozik a csipesszel.
Pad:
A hetedik napon egészülne ki, de nem világos a folyamata. Nem találtunk tervet a pad kiegészítésére.
3 Napkelettől Napnyugatig: A közösség útja

Patka Zsuzsa Kincső (Marosvásárhely)
Popa Zsuzsa (Marosvásárhely)
Petelei-Ambrus Bíborka (Marosszentgyörgy)
Szakács Izabella Mária (Marosvásárhely)
Hegedűs Noémi (Marosszentgyörgy)
kapupalyazat.pdf A szerkesztési elve közel áll a kurátorok tervezte belső terek installációjához. A térképzése egyszerű, nagyvonalú, de ebből adódik a terv hiányossága is. Kidolgozottsága, az ötlet gondolattá érlelése, illetve hiteles megjelenítése nem éri el a felvetés frissességének szintjét; szakszerűtlen a felvetett izgalmas alaphang részletes kibontása, pontosítása.
Pad:
Szellemes, friss javaslat, ami a megemelkedő terepszintre is megfelelő módon reagál.
4 Hagyomány és egyszerűség

Lakatos Izabella Brigitta (Marosszentgyörgy)
Csernák Attila (Csittszentiván)
Zakariás László
Imre Ferenc
Tăslăvan Marius Róbert (Seprőd)
scs14040908470.pdf Kedves, némileg naiv megközelítés, amelyhez szegényes előadás társul. Nemes a szándék, de a kurátori koncepció, illetve a tervezett kiállítás szellemisége nem ezt a „naturális” vonalat képviseli. A javasolt megoldás továbbfejlesztés esetén sem erősítené a koncepciót.
Pad:
Deklaráltan „egyszerű kialakítású”. Keveset tudunk meg a javasolt megoldás részleteiről.
5 Barlangtorony, avagy a kapu az építés kettős természetéhez

Dr.Dömötör Tamás (Budapest)
Takács Edvárd (Doba)
Nagy-Erdei Bence (Budapest)
Hulej Miklós (Budapest)
Tran Van Giang (Budapest)
kapupalyazatbarlangtorony.pdf A pályamű jó érzékkel kezeli a megoldásra váró helyzetet. Szellemesen bontja ki az építés attraktív performance-szerű dimenzióit, ugyanakkor választ ad a félév során folytatódó építésre, és „elébe megy” az adódó helyzeteknek is. A jól feltett kérdéseit értelmes és szép leírással válaszolja meg. Figyelmes, érzékeli a hely adottságainak részleteit, és reagál azokra. Ötletesen folytatja a szellemes értekezést, és javaslatot tesz az emlékezetes-hely kialakítására. Javaslatai jól illeszkednek a Kárpát-medencei modell kurátori koncepcióba. A csipesz-küldés ötlete, és a teremőr „jó pásztor” feladatainak kiértékelésére fordított figyelem jól érzékelteti a pályázat alkotóinak gondosságát. Ez a szakrális dimenziókig nyújtózkodó, alázatos szolgálatként felfogott terv szellemiségében jól illeszkedik magyar pavilonba tervezett bemutatkozásunkhoz.
Pad:
Korrekt, konzekvens megoldást kínál.
6 KÖTŐDÉS

Duró Gréta (Budapest)
Hodován katalin (Göd)
Toronyi Dávid (Budapest)
Ádovics László (Alsónémedi)
Török Antal (Sóskút)
Czicze Marianna (Budapest)
kotodeskapuhallgatoipalyazat.pdf A munka hangulatos teret alkot. Az udvar véletlenszerűen elhelyezett gerendákkal való lefedése arra alkalmas, hogy érdekes-változatos árnyékokat alkosson, de felmerül a kérdés: arányos-e a ráfordítás (energia) az elért eredménnyel (mi a haszna). A madzagok és a csipeszek kezelése jó, kis pontosítással igazítható a kiállítás egészéhez. A csipesz és könyvjelző ilyen jellegű alkalmazása szimpatikus.
Pad:
Kenderkötéllel való körültekerése nem világos, rajzot nem találtunk.
7 TEDDÖSSZE

Ráczkövi Kamilla (Kecskemét-Méntelek)
Mészáros Alexa (Budapest)
Pálinkás Dóra (Budapest)
Elek Anna (Kartal)
Kővári Réka (Gyula)
teddosszekapupalyazat2014.pdf A terv érdekes, karakteres, bordaszerű szerkezetet alkot, amivel erőteljesen meghatározza a tér atmoszféráját. A szerkesztési elve, a felépítés módja nem kimondottan „kalákás”, de nem idegen a kurátori koncepciótól. A csipeszek elhelyezéséről ír, de a tervnek ez a része kidolgozatlan.
Pad:
Az ötlet jó, folytatja a belső tér karakterét. Remélhetőleg itt is van csipeszelés tervezve.
8 Gémes- kapu

Lakó Alexandra (Rábacsécsény)
Csernák Attila (Rábaszentmihály)
Nagy Judit (Túrkeve)
Nagy Imre (Túrkeve)
Csisztu Gábor (Nyíregyháza-Oros)
kapupalyazatgemes-kapu.pdf
kapupalyazatgemes-kapufotozott.pdf
Érzékeny felvetés, finom ráhangolással. Szép a kivitelezés. Az alapötlet szimpatikus, de túlságosan is épít a magyar kulturális háttérre, miközben nem kezeli a teret. Nem ad építészeti választ a fogadótér várható eseményeire. Kevés csipeszelési felülettel számol. Összességében nem eléggé adekvát a kurátori koncepcióhoz.
Pad:
Egyszerű, nem túl érdekes megoldást javasol. Nem számol az ülésmagasság megváltozott helyzetével.
9 Szakállszárító

Järger Zsolt (Temesvár)
Molnár Zsolt (Csíkszereda)
Szemcsuk Franciska (Déva)
Benedek Tímea (Nagyszeben)
Czáka Zoltán (Csíkszereda)
Tóth Bertalan István (Arad)
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
A fedett ülőhelyként szolgáló építmény újragondolása több kiváló elképzelést egyesít. A szakállszárító minden elemében a közösségi együttlétet szolgálja, másrészt a közösségi építéshez is köthető, ezáltal jól illeszkedik a kiállítás koncepciójába, erősíti annak üzenetét. Szimpatikus a letisztult, egyszerű szerkesztési elv. Megnyerő a vízió, kreatív, érdekes, eszközhasználata nagyvonalúan változatos. Adekvát az üzenethez, jól használja a teret, szellemes a csipesz-felhasználása.
Pad:
Illeszkedik az átriumba tervezett építményhez, a kettő erősítheti egymást.
10 Időkapu

Baji Hajnalka (Békéscsaba)
Fekete Orsolya (Káli)
Hamar László (Budapest)
Kétszeri Ádám (Érd)
Lebhardt Ferenc (Budapest)
Sárospataki Máté (Budapest)
idokapu-festmeny.pdf
idokapu-modellekfotodokumentacioja.pdf
idokapu-muszakileiras.pdf
A nemes gondolatokra épülő terv szépen, igényesen végigvezetett és bemutatott, konceptuális, képzőművészeti jellegű. Az ácsszerkezet az értelmes felépítés ellenére sem „kalákás karakterű” megoldás. Ugyanakkor nem elég érdekes a vízió, nem elég izgalmas a kialakult kép. Félő, hogy Velencében ezek az elemek már nem hatnának az újdonság erejével, és nem is erősítenék a kurátori koncepciót.
Pad:
Nem elég meggyőző a pad kiegészítése.
11 KÖZÖSSÉGI HÁLÓ – SOCIAL MESH

Fehér Borbála (Budapest)
Korpai Judit (Gyula)
Cserháti Csinszka (Budapest)
Pomázi Rentáta (Dunaújváros)
Csorba Réka (Budapest)
1kozossegihalo-muleiras.pdf
2kozossegihalo-alaprjapad.pdf
3kozossegihalo-metszeteklatvanytervek.pdf
4kozossegihalo-rajzok.pdf
5kozossegihalo-modellfotok.pdf
Dicséretes, hogy a pályamű az egész térre, illetve a helyzetre kiterjedően kínál megoldást. Bonyolultsága ellenére (vagy éppen azért?) nem olyan izgalmas, mint azt első ránézésre gondolnánk. Kicsit „finomkodó” benyomást kelt, talán a túlkomplikált, nem kalákás jellege, bonyolultsága miatt.
Pad:
Jónak mondható, korrekt javaslat.
12 A TŰZ

Csóka Balázs (Budapest)
Szász István (Budapest)
Kis Kálmán (Üllő)
Czimbalmos-Kozma Réka (Budapest)
Komsa Réka (Budapest)
Deák Varga Péter (Budapest)
alaprajz.pdf
fotolap.pdf
metszet.pdf
rajz1.pdf
rajz2.pdf
tuzmuleiras.pdf
Szép, de önálló építmény. Sajnos a teljes teret nem a kívánt intenzitással kezeli. A kurátori koncepcióban a hiteles magatartás része a természetes egyszerűségre törekvés. Minden kiállítás különbözik a valóságtól. Így mi is tudjuk, hogy a mi ÉPÍTÉSÜNK is egy „színházi bemutató”, egy sajátos előadás, de ezzel együtt is elkerülnénk a teatralitást. A pályaműben bemutatott érdekes felvetés – a körbeült tűz, és ennek a gondolatnak szépen kibontott árnyalatai, palástja végzetesen sérül akkor, amikor a valóságos tűz helyett műtűz mellett kellene melengetni a lelkünket.
Pad:
Nehezen kapcsolódik az átrium világához, működése nem meggyőző – túl direkt, túl egyszerű.
13 Másik Világ Kapujában

Turi Gergő (Budakalász)
Lőrincz Anna (Érd)
Heli Judit (Újhartyán)
Pusztai Anna (Érd)
Juhász Balázs (Nyíregyháza)
masikvilagkapujaban.pdf Szépen előadott, kicsit ijesztő terv. A helyzethez képest a terv túlságosan öncélú, túlformált. A kurátori koncepciót nem erősíti.
Pad:
Lehetséges megoldás, de így kevésnek tűnik. A megemelkedett talajszint?
14 A gyökértől a koronáig

Csóka Balázs (Budapest)
Szász István (Budapest)
Kis Kálmán (Üllő)
Czimbalmos-Kozma Réka (Budapest)
Komsa Réka (Budapest)
Deák Varga Péter (Budapest)
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
A problémafelvetés jogos, az elképzelés érdekes, de a végkicsengés mégsem erősíti a kurátori koncepciót. Nem kis feladat a teljes átriumi tér ellátására egyetlen tárggyal teljes választ adni, és most ez nem is sikerült meggyőzően. A fejre állított fa és a mennyezeti tükör nem megfelelő a természetorientált építésekhez, azokhoz nem idomul. Mesterkéltnek tűnik. Talán lábon is állhatott volna a fa, egy víztükör közepén…
Pad:
Nem találtunk javaslatot.
15 Kaptár

Fülöp Gábor (Szeged)
Pál Máté (Budapest)
Posta Ferenc (Hajdúdorog)
Sas Dániel (Budapest)
Suri Emőke (Budapest)
kaptar.pdf Érdekes felvetés. Ha az alkotók továbbgondolják „szövőszékszerűséget”, jó eredményeket érhettek volna el. Az ötlet szintjén maradt gondolat nem elég kidolgozott, formailag nem áll össze egységgé. Anyaghasználata (MDF-lap?) a környezeti viszonyokat tekintve nem előnyös.
Pad:
Megoldást kínál, de nem derül ki pontosan a milyensége. Nem is túl érdekes.
16 KAPU pályázat

Méray-Horváth Mercédesz (Budapest)
Prohászka Aurél (Dunavecse)
Szebedy Lilla (Budapest)
Szádvári Krisztina Sarolta (Szegi)
Sánta Bendegúz (Keszthely)
01kezirajzok.pdf
02alaprajzmetszetek.pdf
03latvanytervek.pdf
04makett.pdf
05muszakileiras.pdf
Szép, légies, nagyvonalú gondolat, mégis kevésnek, sekélyesnek tűnik. Szellemes a szerkezet, de öncélúvá lesz, amikor „hasznavehetetlen installáció” marad, ami érdekes árnyékokat vet a váltakozó fényviszonyok között. Pedig nem állt messze attól, hogy a téralakítás, illetve a fél éven keresztül zajló építés „házigazdája” legyen. Sajnos a megoldási javaslat lemondott ezekről a lehetőségekről. Nem tudni, hogy mit csinálhatnak itt az emberek. Nem tudnak leülni, és a vázszerkezet is túl magasan van a csipeszeléshez…
Pad:
Korrekt, de nem túl érdekes.
17 Torony

Zelenák Fruzsina (Budapest)
Oszetzky Dorina (Budapest)
Desmarais Valentin (Axien Provance)
Ivány Inke (Budapest)
Sales Oliver (Budapest)
torony.pdf Érdekes konstrukció. A javasolt megoldásban főleg a szerkesztés-szerkezeti kreativitás dominál. Szellemes, izgalmas kísérlet. Kellő alapossággal részletezi a felépítést, igyekszik igazolni az állékonyságot. Minden értéke ellenére nem annyira „kalákás”, mint inkább „barkács” jellege van. A megépítésével várható bonyodalmak, a vállalandó kockázat nem áll arányban a megoldás hozadékával.
Pad:
Konzekvens, korrekt javaslat.
18 ARCUS

Rainer Péter (Budapest)
Rainer Anna (Budapest)
Rainer Máté (Budapest)
Maczkó Erzsébet (Budapest)
Polarecki Tamás (Budapest)
arcus-latvanyterv.pdf
arcus-makettfoto.pdf
arcus-muleiras.pdf
arcus-terv.pdf
A pályázatra pillantva azonnal feltűnik a professzionális hozzáállás és a gondos tervkimunkálás. Jó kiindulás lehet a hajlított szerkezet, a feszített, íjszerű megoldás. Ennek az erő-használati elvnek komoly hagyománya van. A közelmúlt építő-táboraiban is gyakran használt megoldás volt, de a korunk progresszív mérnöki szerkezeteinél is találkozunk vele. Mindezek ellenére az átriumban „elgondolt tevékenységben a létezés” a kurátori koncepcióhoz nem adekvát.
Pad:
Korrekt.
19 PORTA

Rainer Péter (Budapest)
Rainer Anna (Budapest)
Rainer Máté (Budapest)
Maczkó Erzsébet (Budapest)
Polarecki Tamás (Budapest)
porta-latvanyterv.pdf
porta-makettfoto.pdf
porta-muleiras.pdf
porta-terv.pdf
Szembetűnő a professzionális hozzáállás és gondos tervkimunkálás. A kissé „lemerevedett” építmény zárt szerkezetei túlságosan szigorúak lettek. A kurátori koncepció részét képezi a „gyerek-csicsergés” jelenléte.
A tervezett PORTA építményben benne van a „gyerekjátékszerűség” csírája, de sajnálatos módon ez benne reked. A csipeszelésre szellemesebb javaslatban reménykedtünk.
Pad:
Korrekt.
20 Ízlésközösség

Hodován Zsuzsanna (Kecskemét)
Kovács Zoltán (Budapest)
Kovács Brigitta (Budakalász)
Szász Levente (Nyíregyháza-Sóstóhegy)
Koós Bence (Budapest)
izleskozossegvegleges.pdf Szépen értelmezi a feladatot, és jó irányt jelöl ki a megoldás felé. Az udvarban kialakítandó, védettebb, bensőségesebb tér leválasztása is indokolt, célszerű javaslat. A kitalált szerkezet működőképes, lehetőséget teremt a csipeszek elhelyezésére, a közös építés folytatására. Az építmény lerajzolt, megmodellezett végeredménye, a létrejött tér és tömeg-formai nem eredményezett olyan megoldást, ami „kihagyhatatlanná” tenné a víziót. Az itt várható tevékenységek kiszolgálására csak részben ad építészeti megoldást.
Pad:
Lehetséges, de nem túl izgalmas megoldás.
21 Az én kapum, a te kapud, a mi kapunk

Bokor Milán (Sepsiszentgyörgy)
Czilli László (Kolozsvár)
Konyicska Kinga (Kolozsvár)
Szilveszter Szabolcs (Kibéd)
Nagy Levente (Székelyudvarhely)
entemi.pdf Az újragondolt székelykapu bátor vállalkozás. Jó az ötlet, a gondolat kibontása is érdekes konstrukcióhoz vezet. A „kiterjesztett” kapuban elhelyezett lépcső, illetve galéria növeli a térhasználat lehetőségeit. Nem rutin-megoldás. Ezekkel a térképződményekkel együtt is egy „térben elhelyezett tárgy” marad, így a fogadótér kihívásaira nem ad eléggé adekvát építészeti megoldást, a téri lépték kezelésében mégsem lesz kellőképpen eredeti. A csipeszről szóban megemlékezik, de nem mutatja meg a javasolt megoldást a csipeszelésre…
Pad:
Konzekvens kíván maradni a kapu gondolatához, de túlbonyolította a szerkezetet.
22 Falusi Alkony

Czentner Imre (Budapest)
Gál Szbolcs (Balasagyarmat)
Takács Nobert (Anarcs)
Ulmann István (Budapest)
Varga Norbert (Pápa)
falusialkonybiennale2014.pdf Érzékenyen, szép idézettel adja meg a vízió atmoszféráját. Érezni lehet a hely csodálatos hangulatát, finom fényjátékait. Érdekes szerkesztési mód, izgalmas tereket, térhullámzást generál a váltakozó magasságú lombkorona aljakkal. Mintha a Borderline Architecture gondolatát vinné tovább, ahogyan a pályamű jelzi is. A szimpatikus anyagválasztás ellenére az építési mód, a javasolt megoldás építészeti karakterét a képzőművészeti installáció irányába viszi, és túl azon, hogy meditációs helyként kezeli a teret, nem ad megoldási javaslatokat az itt folytatandó életre. Ebben az értelemben nem erősíti a kurátori koncepciót.
Pad:
Folytatja a téralakításnál használt szerkesztési elvet. A végeredmény bizonytalannak látszik.
23 KÖZ-ÉP

Varga Mariann (Hajdúszoboszló)
Angi Ágota Melinda (Zalau)
Tóth Ádám (Hajdúböszörmény)
Tar Dániel (Balmazújváros)
Dienes Péter (Konyár)
tablo1.jpg
tablo2.jpg
tablo3.jpg
tablo4.jpg
tablo5.jpg
Szente Tibor gyűjtésének átírása szellemes, vidám felvezetés. Köszönet érte! Az átrium kalyibákkal történő belakása érdekes hely-zetet teremt, nem rossz kiindulás. Ezzel együtt a kialakult térhelyzetek inkább az elvonulást, a befelé fordulást sugallják, mint a „közösködést”. Még akkor is, ha a pályamű mindkét irányra lehetőséget kínál. A juhászok hordozható ágyai („fa-hálózsákok”) is inkább az elvonulást szolgálják. Furcsa érzés lehet kötélerdőn áthaladni, de a csipeszekkel besűrített menekülési útvonal sokféle, bizonytalan kimenetelű választ kínál. Nehezen áll össze a kép egy megtervezett egésszé.
Pad:
Bizonytalan eredményt sugall, és túl magasnak tűnik.
24 Hagyomány és emlékezés

Tăslăvan Marius Róbert (Seprőd)
Nagy Keresztesi Tamás (Nyárádszereda)
Dénes Lehel (Farkaslaka)
Simpf Rajmund (Szatmárnémeti)
Hegedűs Noémi (Marosszentgyörgy)
hagyomanyesemlekezes1.pdf
hagyomanyesemlekezes2.pdf
hagyomanyesemlekezes3.pdf
hagyomanyesemlekezes4.pdf
hagyomanyesemlekezes5.pdf
A tárgy érdekes mobilnak is nevezhető. Sajnos, kevésnek bizonyult a tér és a „fogadótér-KAPU” feladatainak betöltésére. A háborús szörnyűségeket idéző szögesdrót, és az arra való csiptetőzés, nem szolgálja a magyar pavilon derűs vidámságát, a már emlegetett „gyerek-csicsergést” és a kurátori koncepció erősítését.
Pad:
Talán félreértés történt a meglévő műkő elemek arányaival.
25 Axis – Mundi

Barabás Dénes (Marosvásárhely)
Bódi Dániel (Ürmös)
Kovács Andor (Sepsiszentgyörgy)
Szíjgyártó Balázs (Csíkszereda)
Vida András (Barót)
1.axismundijelige.pdf
2.axismundikoncepcio.pdf
3.axismundilatvanyterv.pdf
4.axismundihosszmetszet.pdf
5.axismundireszletesmuszakiadatok.pdf
6.axismundimakettfotok.pdf
A sejtelmes kezdőkép, az érdekes leírás és további értelmes rajzok ellenére sem derül ki, hogy milyen is ez a hely. Az alaprajzon lehetett volna nyilatkozni a tér használatáról. Hol és hogyan történnek meg az itt elképzelt tevékenységek?
Pad:
Túlságosan irodalmias lett a kiegészítése.
26 “Eleted utjat magad valasztod,/Valassz hat ugy, ha egyszer /Elindulsz, nincs mar vissza ut.” (Kodaly Zoltan)

Petelei-Ambrus Bíborka (Marosszentgyörgy)
Popa Zsuzsa (Marosvásárhely)
Szakács Izabella Mária (Marosvásárhely)
Patka Zsuzsa Kincső (Marosvásárhely)
Hegedűs Noémi (Marosszentgyörgy)
004.jpg
005.jpg
006.jpg
kepekbiennale1.pdf
Szokatlan, friss gondolatfelvetés, Kodály-idézettel, irodalmias jellegű magyarázatokkal. A valóságos építéseknek az „átriumban előadott kalákában való építéssel” történő megidézése erősíthetné a kurátori koncepciót, de a díszletszerű irány nem segíti ezt az igyekezetet.
Pad:
Nem egyértelmű, kidolgozatlan a megoldás.
27 kötelék

Rév Bence (Budapest)
Tóth Levente (Budapest)
Fekete Emese (Dusnok)
Petneházy Réka (Veresegyház)
Ramiro Giselle (Pécs)
kotelek.pdf A pályázat kiemelte a kurátori koncepció nagyon fontos elemét, amikor a csipeszelés fontosságára reagált, de a csipeszek elhelyezésére koncentrálva nem figyeltek arra, hogy ez egy hely, ahol emberek menedékre lelnek, megpihennek, közösségi életet élnek, és nem csak csipeszelnek. Érdekes módon viszi tovább a Borderline Architecture gondolatát.
Pad:
Nem elég vonzó, kicsit esetlen megoldás.
28 tulipán

Augusztinyi Fruzsina (Nyírszőlős)
Burzuk Dávid (Berettyóújfalu)
Keserű Benjamin (Püspökladány)
Nagy Tamás (Mikepércs)
Rácz Áron (Debrecen)
01latvanyrajz.pdf
02koncepcio.pdf
03latvanykepek.pdf
04makettfotok.pdf
05muszakirajzok.pdf
06pad.pdf
Érdekes, szellemes és a találó okfejtés után nem maradt energia magára a helyre. Az erős konceptuális felvezetés után a kaláka jelleg helyett az installációszerűség lett a domináns. Dicséretes a következetesség, ami a hiányos padok kiegészítésénél is végigviszi a „nem használhatóság centrikusságot”, de a kurátori koncepciót túl egyszerűen gondolja tovább. Építményként nehezen értelmezhető.
Pad:
Nem ülőalkalmatosság. Szándéka szerint inkább csak jel/jelzés.
29 csírázás_germination

Bugnics Ida Bogáta (Budapest)
Tolonics Kristóf Márton (Budakalász)
Papp Márton (Székesfehérvár)
Kis Fanni Tímea (Budapest)
Vadász Andrea (Pomáz)
csirazasgermination.pdf Nagyon szimpatikus az érzékeny, lényegbevágó témafelvetés, és annak alapos végiggondoltsága, igényes bemutatása. Több gondolati elem, részlet, megoldás a kurátori koncepcióban is megfogalmazódott, így ezek erősítik a közös elképzelést, illetve a pályamű esélyeit. Ezzel együtt az összbenyomást inkább képzőművészeti konceptnek, mint egy Kárpát-medencei modellszerű építésnek gondoljuk. A hely tényleges feladatait részben kezeli, de korábban más pavilonokban már hasonló koncepcióval láthattunk installációkat.
Pad:
Szimpatikus megoldás. A padbővítés (expanzió), a búzamotívum, illetve ennek továbbvariálhatósága is jó gondolat. A háttámla kialakítása nem egyértelmű, de kezelhető probléma.
30 LOMB

Ambrus Ákos (Miercurea Ciuc)
Máthé Klára Krisztina (Miercurea Ciuc)
Máthé Péter Kristóf (Berlin)
Orbán László (Corund)
Száva Tibor (Miercurea Ciuc)
Szíjgyártó Bálint (Miercurea Ciuc)
lomb1.jpg
lomb2.jpg
lomb3.jpg
lomb4.jpg
lomb5.jpg
Remek a „forgatókönyve”, konstruktívan kezeli a csipeszelést, és szépen be is mutatja azt. Jók az összefüggések kijelölései. Az, hogy a csipeszt átvéve kinézünk az ablakon, és megértjük a teendőket. Talán már túl direkt (és kérdéses az engedélyeztethetősége), hogy a padig „kimegy” (a padtól „bejön”) a lomb, de szép gondolat a kapcsolatok ilyen próbálgatása is. Kérdéses, hogy a kalákában megépítendő építményként működik-e, vagy egy installáció marad, ami nem ad építészeti megoldást a fogadótér további funkcióira.
Pad:
Kevés derül ki milyenségéről.
31 MAG

Hendrix Thimea Catharina (Pécs)
Pető Alexandra (Csapi)
Rácz Tamás (Pécs)
Szabó Orsolya (Alsószölnök)
Vári Mihály (Miskolc)
magbiennale.pdf Nagyon izgalmas a munka térkezelése. Szépen megfogalmazott gondolatsor, igényesen, ízlésesen bemutatva. Értelmes forgatókönyvet ad a tér működéséhez, jól kezeli a csipeszes építést is. Ugyanakkor: a finom térkoncepció mintha önmagáért lenne. Úgy tesz túlzsúfolt benyomást, hogy nem reagál sokrétűen a „fogadótér-KAPU” mindennapi igényeire. A kevesebb talán több lett volna.
Pad:
A pad kiegészítése szellemes és konzekvens, de az üllőfelület kialakítása további kísérletek, pontosítások után lenne megnyugtató megoldás.
32 4kapu

Béni Bernadet (Veresegyház)
Ligetvári Dorottya (Dabas)
Ligetvári István (Dabas)
Székely Dávid (Budapest)
Belák Márió (Budapest)
4kapu.pdf A négy eltérő formájú kapu sorba rakva, zsinórokkal összekötve nagyon érdekes tér-hártyát képez. A geometriai formák átmenetei és a huzalok, illetve csipeszek képezte érzékeny-változatos fal-struktúra életteli és változatos térfalakat ígér. De sajnos a maga szépségéért megépített installációvá válik, és a terv keveset hoz az építészetileg is értelmezhető hely megteremtésére. A magyar pavilon méltóságos kapuzata nehezen fokozható. Inkább furcsa lett a főnézet, nem pedig jobb.
Pad:
Nem nevezhető energiatakarékos ötletnek a besűrített falapos megoldás. Használati értéke kérdéses.
33 PLATÓn

Bártfai Gábor (Budapest)
Bódi Gergely Gergő (Százhalombatta)
Horváth Lídia (Budapest)
Nyárai Zsófia (Budapest)
Torma Sára (Somogyjád)
1leiras.jpg
latvany.jpg
modellfoto.jpg
Érdekes, egyedi és eredeti felvetés. Az elképzelés azzal teremt izgalmas helyzetet, hogy a padlóra koncentrál, és az új álpadlóval új „látószögeket” hoz létre. A pályaműben megjelenik a fakockás interaktív játék és a huzalokra való csipeszelés lehetősége is. Ezzel együtt a több irányból is elindított és egymáshoz jól közelítő gondolatsor nem teremt átütő erejű, koherens atmoszférát.
Pad:
Nem nevezhető „túlrajzoltnak” a padra tett megoldási javaslat. Érthető a leírás, de a terv értéke a lerajzolt javaslat alapján lenne minősíthető.
34 ZSINÓROZZ!

Kis Fanni Tímea (Budapest)
Vadász Andrea (Pomáz)
Dr. Balogh Péter István (Budapest)
Tolonics Kristóf Márton (Budakalász)
Papp Márton (Székesfehérvár)
zsinorozz.pdf A terv a zsinór-erdő és a csipeszek segítségével szép, interaktivitásra serkentő helyzeteket teremt. Jól reagál a kurátori koncepció hangsúlyos elemeire. Vonzó benne az is, hogy bensőséges tereket, tér-öblöket alkot, és tiszteletben tartja a fő közlekedési irányokat is. Csipeszekkel kiegészített zsinór-erdő finoman utal a Borderline Architecture koncepciójában bemutatott nyíl-záporra is. Karakteresebb, erősebb az installáció különössége, mint az építészeti értelemben megteremtett hely értéke.
Pad:
Lécekből építkező reális és korrekt megoldás, a zsinórozással-csipeszeléssel a háttámlában.
35 tiklak

Hrabák Luca (Budapest)
Kerekes Bence (Nyíregyháza)
Kocsis Orsolya (Budapest)
Városy Dóra (Törökvész)
Gergely Antal (Szentendre)
tiklak.pdf A terv érdekes asszociációkra ad lehetőséget, úgy tűnik jól továbbfejleszthető. A barlangszerűsége jó, finom térkapcsolatok-bugyrok keletkeznek. A gondolatban pozitív-negatív formák-felületek-terek egymásba fordulásának további, még kibontható lehetőségei is rejlenek. A hűs barlangban még megkereshetőek/megtalálhatóak a fogadótér-KAPU által megkívánt helyek. Ha 10 mm-es lapokból építkezik, akkor a teljes felület végigcsipeszelhető…
Pad:
Kissé didaktikus és idegen az átrium finomságától.
36 FONÁL

Skabák Zoltán (Nyíregyháza)
Banga Máté (Kisvárda)
Csépke tamás (Anarcs)
Nyitrai Csaba (Debrecen)
Nagy Mariann (Nyitramártonfalva)
fonalkoncepciotablo.pdf
fonalkoltsegvetes.pdf
fonalmodellfotok.pdf
fonalszabadkezirajzok.pdf
fonalszamitogepeslatvany.pdf
fonalszerkezetitablo.pdf
A magyar pavilon bejárat-kapujában, illetve az átrium terében kialakított „belső-héj” (hártya?) egy térértelmezési, újrakalibrálás próbálkozásának is tekinthető. Az új falak jellege homogén, és mégis állandó mozgásban, változásban van, mintegy él, lüktet. A pályamű jól operál a tér ürességével és telítésével. Ötletesek, érzékenyek a „berendezési tárgyai” is.
Pad:
Használható megoldásnak tűnik a belső padok segítségével értelmezett leírás.
37 Térevolúció

Lévai Áron Farkas (Solymár)
Lőw Márton (Budapest)
Fülöp Csenge (Sepsiszentgyörgy)
Vizi Kata Veronika (Szolnok)
Szabó Péter Róbert (Budapest)
koncepcio.pdf
latvany.pdf
modell.pdf
muszakirajzok.pdf
szerkezet.pdf
A zsineg és a csipeszek érdekes, folyamatosan változó teret képeznek. A víziónak van ereje. Ezzel együtt nem születik meg az építészeti tér belakása, nem jön létre a várható tevékenységek figyelembevételével kialakított, gondoskodó, bensőséges tér, egy kedves, emlékezetes hely. Inkább „technikai” és konceptualista jellege miatt túl egyszerű. A térkezeléséből és az anyaghasználatból nem jön létre a kiállítás jellegét, a kurátori koncepcióját erősítő közösségi építés és hely.
Pad:
Nem találtunk javaslatot.
38 kapufa

Bankó Judit (Mány)
Kiss Dániel (Szentendre)
Mangliár László (Szombathely)
Rakemzky Hanna (Budapest)
Schmidt Márta (Pécs)
kapufa.pdf A pályamű jóízű, izgalmas ismertetése egy érzékenyen változatos helynek. A felépített installáció túlnő a tárgyszerűségén, és izgalmas térstruktúrájával belakja, kitölti az átriumot. Szépen érzékelteti a hely finom fény-árnyék játékát, az építés fázisait, és a tevékenységekben elgondolt létezésnek megjelenik az atmoszférája. Ezzel együtt a szerkesztési-építési elve nem idézi meg azt a fajta építést, ami a Kárpát-medencei modell alapeseteiben domináns. A láncfűrész, szekerce és véső sugallta érzés helyett egy bútorasztalos jellegű, túl finomnak nevezhető, ugyanakkor, kicsit barkácsolós-ikea-legós íze is van, ami nem erősíti a kurátori koncepciót.
Pad:
Nem építette tovább a meglévő szerkezetet.
39 BUILD

Gulyás Bálint (Jászberény)
Jedlicska Gergő (Budapest)
Némethi Balázs (Budapest)
Perényi Flóra (Budapest)
Végh Gyula (Budapest)
alaprajzok.pdf
anyaghasznalat.pdf
csipesz.pdf
kepek.pdf
kezi.pdf
render.pdf
A huzalozás és a csipeszelés fontos elemei lehetnek a hely, illetve az itt elgondolt tevékenység kezelésére. A csipeszek festését is jónak találjuk, már mi is „beépítettük” a belső installációba. Sajnos „túl kötöttnek”, de egyben bizonytalan kimenetelűnek találjuk a koncepciót. Nincs „klasszikus építés”, és nem jön létre egy kedves, befogadó tér. Inkább csak jel, ami inkább egy konceptuális képzőművészeti gesztus, mint „kaláka-építés”.
Pad:
Nem találtunk javaslatot.
40 örvény

Bernát Roland (Szentendre)
Kovács Dávid (Nyírtelek)
Búz Dávid Dániel (Nagykőrös)
Turner Ákos (Budapest)
orveny.pdf A gondolat szép, alaposan kidolgozott. Ezzel együtt a „fogadótér-KAPU”-ból csak az utóbbit valósítja meg, holott a hely kialakítása nagyon fontos igényként fogalmazódik meg. Szellemesen elhelyezett tárgy kapuzatot képez, de a tér használhatósága szempontjából sok mindenre nem ad választ.
Pad:
Nem találtunk javaslatot.
Az alábbi pályázatok nem kerültek feltöltésre a beadási határidőig:
41 Düledező hajlék

Bártfai Judit (Tornaméra)
Bártfai Ágnes (Tornaméra)
Sisák László (Budapest)
Galambosi Krisztián (Nyíregyháza)
Galambosi Petra (Nyíregyháza)
41_alaprajz.jpg
41_latvany.jpg
41_makett.jpg
41_metszet.jpg
42 “Alkotta munkáskéz engem…”

Riczu Csaba (Pátyos)
Vágner Krisztián (Hajdúsámson)
Kis Gabriella (Hernádkércs)
Petrás Marianna (Kamut)
Henczel Zsolt (Tolcsva)
42_alkota_munkaskez_engem.pdf
43 “Sötét és semmi voltak…”

Szakács Izabella Mária (Marosvásárhely)
Petelei Ambrus Bíborka (Marosszentgyörgy)
Patak Zsuzsa Kincső (Marosvásárhely)
Popa Zsuzsa (Marosvásárhely)
Hegedűs Noémi (Marosszentgyörgy)
SKMBT_C25314040815239.pdf
SKMBT_C25314040815240.pdf
SKMBT_C25314040815241.pdf
SKMBT_C25314040815242.pdf

Köszönetnyilvánítás:

A zsűri ezúton is megköszöni valamennyi pályázónak a részvételét, az alkotómunkáját,
a mindannyiunk közös sikere érdekében tett erőfeszítéseket.

A tisztelt pályázókat meghívjuk és elvárjuk a 2014. május 5. 15.00 órakor tartott sajtótájékoztatóval megnyíló szentendrei közös kiállításunkra,
és a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennáléra.

Üdvözlettel:
Jakab Csaba
Márton László Attila
Puskás István