Pályázati kiírás

Fogadótér-KAPU tervezési és építési pályázat Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény és/vagy posztgraduális képzés építész, belsőépítész, tájépítész hallgatói számára

Az ÉPÍTÉS szimbolikus felidézése, bemutatása

A 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátorai – Jakab Csaba és Márton László Attila – hallgatóknak tervezési és építési pályázatot hirdetnek a VELENCEI MAGYAR PAVILON belső udvarában (átriumában) felépítendő fogadótér-KAPU megtervezésére és felépítésére.

1. ELÖLJÁRÓBAN

A velencei magyar pavilonban a kurátorok az ÉPÍTÉS/BUILDING címmel valósítják meg programjukat.

A kiállításon – Az építés személyiség- és közösségépítő ereje, hatása az épített környezetre alcímmel – az általuk „Kárpát-medencei modell”-nek nevezett oktatási módszert mutatják be.

A 2010. évi BorderLINE Architecture és a 2012-es SpaceMaker című kiállítások gondolatmenetét folytatva a kurátorok a rajzolás-modellezés-építés hármasából egy, a Kárpát-medencében sajátos építési gyakorlatot, annak példáit és összefüggéseit állítják ki.

Ezen gondolatok mentén a kiállítás központi, kiemelt része a fogadótér-KAPU megtervezése és demonstratív megépítése, amellyel – szándékuk szerint – egy lehetséges utat, választ mutatnak az építés alapproblémáinak (fundamentals) újragondolására.

2. A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Kiválasztani azt az ötfős csapatot, akik színvonalas pályamunkájukkal elnyerik a lehetőséget arra, hogy a tervüket a velencei magyar pavilon belső udvarában (átriumában) megvalósíthassák, felépíthessék.

3. A FELADAT

A velencei magyar pavilon belső udvarában (átriumában) a kiállítás gondolati részeként, folytatásaként megvalósuló fogadótér-KAPU megtervezése és megépítése.
További feladat a pavilon előtti pad alapszerkezetének ideiglenes kiegészítése.
A pad kapcsolódjon az átrium építményéhez.

4. A TERVPÁLYÁZAT HELYSZÍNE

A 2014. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának belső udvara (átriuma).
A tervezett építmény indokolt esetben kiterjedhet az épület előtti lépcső külső széléig is.
A hiányos állapotban lévő pad a magyar pavilon előtt található (a biennále területén további kb. 15-20 ugyanilyen állapotban lévő pad van).

5. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA és LEBONYOLÍTÓJA

Jakab Csaba és Márton László Attila a 2014-es Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátorai, Gulyás Gábor nemzeti biztos megbízásából.

6. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

Nyílt, titkos hallgatói tervpályázat az alkotni akaró csapatok számára.

7. A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • A tervpályázaton részt vehet minden olyan, minimum 5 fős csapat, amelynek tagjai közül legalább 2 fő valamely Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény és/vagy posztgraduális képzés, építész, belsőépítész, tájépítész hallgatója. A fennmaradó 3 hely betöltésére nincs feltétel. A pályázó csapat lehet 5 főnél több is, de a velencei építésben csak 5 fő részvételének finanszírozását biztosítjuk.
 • Egy csapat több pályamunkát is beadhat. Egy résztvevő több csapatnak is tagja lehet.
 • A pályázaton történő indulással a pályázók maradéktalanul elfogadják a kiírásban foglaltakat.
 • A pályázaton való részvétel a pályamű kiírás szerinti benyújtásával jön létre. Előzetes regisztráció nem szükséges.

8. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MENETRENDJE

 • A pályázati kiírás közzététele, kiadásának kezdete: 2014. március 5. szerda, 24 óra.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdések folyamatosan feltehetők a honlapon 2014. április 2. 24 óráig.
 • A pályázatok határideje: 2014. április 11. péntek 24 óráig, a 14. pont részletezése alapján.
 • Eredményhirdetés: legkésőbb 2014. április 21. hétfő 12 óra. A kiíró az eredményt a http://2014.biennale.hu weboldalon teszi közzé.
 • A velencei építés várhatóan 2014. május 25 – június 10. közti időszakban lesz.

9. A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

Az I. díj összege: bruttó 500.000 Ft
A II. díj összege: bruttó 200.000 Ft
A III. díj összege: bruttó 100.000 Ft

Sikeres tervpályázat esetén a kiválasztott terv alkotói elkészítik a pályamű kivitelezéséhez szükséges terveket, és a kiállítás kurátorainak szakmai felügyelete mellett felépítik azt a velencei biennále magyar pavilonjában. Az I. helyezett a díj átvételével kötelezettséget vállal, hogy elkészíti a szükséges további terveket és felépíti a pályaművét a velencei magyar pavilonban.
A nyertes pályázati csoport (legfeljebb öt személy) utazási és szállásköltségét a kiállítás költségvetésének terhére a kiírók biztosítják. Az étkezésről a csoport tagjainak önállóan kell gondoskodniuk.
A továbbtervezést és a kivitelezést a kurátorok irányítják és felügyelik.

A kurátorok határozott célja, hogy minél több pályázó érdeklődését felkeltsék, és az alkotócsoportok munkáját lehetőségeik szerint elismerjék, bemutassák, illetve honorálják.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.

10. A PÁLYAMŰVEK VELENCEI KIÁLLÍTÁSA

A kurátorok lehetőséget akarnak teremteni a nyertes, megépülő mű mellett további, értékes pályaművek és azok alkotóinak bemutatására, ezért a velencei magyar pavilonban a válogatott alkotásokból egy külön kiállításrész készül.

11. A PÁLYÁZATOT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

Jakab Csaba építőművész-iparművész, kurátor
Márton László Attila belsőépítész-iparművész, kurátor
Puskás István a Biennále Iroda vezetője

12. A TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS MELLÉKLETEI

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetők: fogadoter-kapu_palyazat_2014.zip

A pályázati kiírás és mellékleteinek tartalma:

 • Tervpályázati kiírás
 • Adatlap és nyilatkozat
 • I. melléklet: Helyszínrajz és az ÉPÍTÉS helye
 • II. melléklet: A kiállítás sémarajza és az ÉPÍTÉS helye
 • III. melléklet: A magyar pavilon 2010-es felmérési terve
 • IV. melléklet: Fotók a helyszínről

További információ a velencei biennále magyar honlapján: http://velenceibiennale.com

13. HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

A helyszín szervezett megtekintésére a pályázati menetrendben nincs mód.
A megtekintés egyénileg lehetséges, egyeztetés után.
A pályázattal kapcsolatos kérdések folyamatosan feltehetők a http://2014.biennale.hu weboldalon 2014. április 2. 24 órájáig.
A kurátorok a feltett kérdésekre a válaszokat ugyanitt teszik közzé.

14. A TERVPÁLYÁZATOK BEADÁSA

A tervpályázatokat kötelező digitálisan feltölteni a http://2014.biennale.hu oldalon, 2014. április 11. péntek, 24 óráig.

A személyes beadás időpontja: 2014. április 11. péntek, 9-12 óra között.
A beadás helyszíne: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. IV. emelet 458. szoba
A postára adás dátuma (bélyegző): 2014. április 11. péntek, 24 óra
Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1884 Budapest, Pf. 1.
A csomagra legyen ráírva: KAPU pályázat
A pályaműveket zárt csomagolásban kell beadni.
Egy csomag csak egy pályaművet tartalmazhat.
A késve érkező, a titkosságot sértő, valamint a tartalmi és formai követelményeket be nem tartó pályázatokat a kurátorok a pályázatból bírálat nélkül kizárják.

15. TERVEZÉSI PROGRAM

A fogadótér-KAPU tervezésének szempontjai:

 • A fogadótér-KAPU idézze fel, értelmezze és emelje ki a kiállítási koncepció gondolatiságát és üzenetét a nemzetközi közönség számára.
 • Fontos, hogy a magyar pavilonba érkező látogatót ez a tér, illetve építmény fogadja, bocsájtja el. Figyelembe kell venni, hogy a kiállítás felügyeletét ellátó egy fő is fontos része ennek a helynek. Biztosítani kell a kiállítás látogatóinak a lehetőséget a leülésre, megpihenésre. Legyen a fogadó térben árnyékolt és/vagy esőtől védett terület is.
 • A feladat része a pavilon előtt álló, de hiányos állapotban lévő pad kiegészítése. Fontos, hogy a pad igazodjon az átriumban létrehozott térhez. (A biennále területén található további kb. 15-20 hasonló állapotban lévő pad, ezek felújításáról jelenleg egyeztetések zajlanak.)
 • A kurátori koncepció fontos eleme a fa-ruhacsipesz. Ezen szándék szerint – a világ minden táján közismert és általánosan használt – csipesz fogja össze és jeleníti meg a látogató részvételét az építés folyamatával.
  Minden látogató ajándékba kap egy könyvjelzőt, pár rácsíptetett facsipesszel. A szándék az, hogy az egyiket az építményre vagy padra csíptesse – ezzel szimbolikusan részesévé váljon az építésnek –, egy másikat pedig kitűzőként magán viseljen, ezzel terjesztve a magyar pavilon üzenetét. A fogadótér-KAPU és a pad ennek a forgatókönyvnek a szerves részét képezze.
 • Figyelni kell arra, hogy a várhatóan nagyszámú látogató (2–300.000 fő) többsége a csipeszek elhelyezésével részt vállal a folyamatos ÉPÍTÉS-ben. Az installáció irányítsa és kezelje ezt a kihívást. Fokozottan ügyelni kell a balesetvédelemre.
 • Anyaghasználati, szerkezeti és formai megkötés nincs.
  Ezzel együtt felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kiállítás és a bemutatott építések karakteres anyaga a fa.
  Gondolni kell arra, hogy az építménynek helyt adó tér felülről nyitott, így ki van téve az időjárási tényezőknek.
 • Az építmény anyagköltsége ne haladja meg a bruttó 500.000 Ft-ot.
  A megadott keretösszeg túllépése esetén a pályázónak nyilatkoznia kell a többletköltség betervezett forrásáról.

16. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

16.1 A pályázati anyag kötelezően beadandó részei

 • A pályázat nyelve magyar.
 • Jelige.
 • Kötelezően beadandó legalább 1 db szabadon választott kézi rajz (rajz, grafika, akvarell stb.), maximum A3-as méretben. A kötelező látványtervnek számítógépes látványrajzot nem fogadunk el!
 • Kötelezően beadandó legalább 1 db térbeli modell, M=1:50 és/vagy M=1:100 léptékben. További részmodell, anyagminta is mellékelhető. Mindent A3 méretű különálló alaplapokon kérünk beadni.
 • A terv lényegének megértéséhez szükséges műszaki rajzok, műszaki és megvalósíthatósági leírás, anyagköltséglista maximum 3 db A3-as lapon. Ide kerülhet számítógépes látványrajz is.
 • A modellről készült fotókból 1 db A3-as lap.
 • A pályázó kitöltve és aláírva, zárt borítékban a pályázathoz csatolja az „Adatlap és nyilatkozat” mellékletet.
  A borítékra csak a jeligét szabad ráírni!
  A feltöltendő digitális anyagban az „Adatlap és nyilatkozat” nem szerepelhet!

16.2 A beadandó anyag formai követelményei

 • A teljes anyagot digitális formában a megadott határidőig a http://2014.biennale.hu oldalon fel kell tölteni. Minimum 300 dpi felbontásban, .pdf formátumban, amelynek mérete nem haladhatja meg a 60 MB-ot.
 • Lezárt, C6-os szabvány méretű fehér színű borítékban kell beadni a kitöltött és aláírt „Adatlap és nyilatkozat”-ot. A borítékon csak a jelige szerepelhet.
 • A pályaműveken sehol nem szerepelhet a pályázók kilétét felfedő utalás, csak a jelige.

17. A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

A bíráló bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárja:

 • a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
 • a titkosságot sértő pályázatokat;
 • a késve érkező pályaműveket.

18. A NYERTES PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSA UTÁNI MENETREND

Az eredményhirdetés után a kurátorok felveszik a kapcsolatot a nyertes pályázókkal.
A pontos kiviteli-gyártási terveket – a pályázati terv alapján – a pályázók készítik el az alábbi ütemterv szerint. Ebben a folyamatban a kurátorok mentorként vesznek részt.

Előzetes ütemterv, amely a nyertes pályamű alapján kerül majd pontosításra:
A kiviteli-gyártási terv határideje: 2014. május 1.
Előkészítés Budapesten: 2014. május 1–25. között.
Helyszíni építés Velencében: 2014. május 25 – június 10. között.

Az ÉPÍTÉS megvalósítása a pályázati terv KALÁKA formában való megépítésével teljesedik ki.

19. A PÁLYÁZATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSA, PÁLYÁZAT UTÁNI KEZELÉSE

A bíráló bizottság a lezárt borítékokat a pályázat bírálata és a díjak odaítélése után nyitja fel. Minden boríték – a nem nyert pályázatoké is – felbontásra kerül.
A pályaműveket nem adjuk vissza. A kiíró szándékában áll, hogy a pályaműveket és az alkotókat további kiállításokon, illetve egyéb módon (pl. médiában) bemutassa és népszerűsítse.

A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, elfogadja a pályázati kiírást, és az abban megfogalmazott feltételeket.

Dunakeszi-Budapest, 2014. március 5.

Jakab Csaba és Márton László Attila
kurátorok