building_koncepcio

Koncepció

A velencei magyar pavilonban a kurátorok az ÉPÍTÉS/BUILDING címmel valósítják meg a programjukat.

A kiállításon – Az építés személyiség- és közösségépítő ereje, hatása az épített környezetre alcímmel – az általuk „Kárpát-medencei modell”-nek nevezett oktatási módszert mutatják be, amelynek központi eleme az átriumban megvalósuló demonstratív ÉPÍTÉS.
Ezt keretezve bemutatásra kerül Kunkovács László néprajzkutató fotóművész Ősépítmények című fotókiállítása, a magyarországi építész- és tájépítészképzés építés-kalákáinak anyaga, illetve a kiírt „fogadótér-KAPU” építési pályázatra beadott munkák.

A 2010. évi Borderline és a 2012-es Spacemaker című kiállítások gondolatmenetét folytatva, a rajzolás-modellezés-építés hármasából egy, a Kárpát-medencében sajátos építési gyakorlatot, annak példáit és összefüggéseit állítják ki. Ennek központi, kiemelt része a „fogadótér-KAPU” megtervezése és demonstratív felépítése, amely egy lehetséges választ adhat az építés alapproblémáinak újragondolására.

Kunkovács László kiállítása a spontán (anonim) építés „modern kori” Magyarországán született, és a mai napig fellelhető építményeit mutatja be. Ezek a világmodellek alapozták meg a három évtizeddel ezelőtt elindult építéseket, amelyek bemutatása a kiállítás másik felében jelenik meg. Ezeket az építéseket nevezik a kurátorok a „Kárpát-medencei modell”-nek, amely oktatási módszer szerint a fiatal építészek, tájépítészek, egyetemisták egy közösség számára terveznek, majd kalákában velük együtt hoznak létre egy hasznos, közös alkotást.
Ezek az építés-kalákák az évtizedek során egyre szaporodva, a hagyományos kalákaforma megújításával napjainkig változatos formákat öltve terjednek a Kárpát-medencében.
Ezek az akciók szakszerűen oldanak meg valóságos problémákat, jobbá, igényesebbé teszik a közösségeket; a leendő építészeket empátiára, valóságértelmezésre, az építészet szolgáló szakralitásának felismerésére késztetik, és a legkisebb gyerekek bevonásával már a legfiatalabbakat is nevelik.

A „fogadótér-KAPU” tervezési-építési pályázat nyertes művének demonstratív felépítése, illetve az azt kísérő kiállítás – szándékuk szerint – értelmezési utat mutat az építés alapproblémáinak (fundamentals) újragondolására, ezzel egyféle választ adva a főkurátor kérdésére.

Jakab Csaba és Márton László Attila
kurátorok